|


|


|

Otobüs Hareket Saatleri

YENİKENT’TEN HAREKET
SAATİ

AKSARAY’DAN HAREKET
SAATİ

06:30

08:00

07:00

10:30

08:00

11:30

09:00

12:30

10:00

13:30

11:00

14:30

12:00

15:30

13:45

16:30

15:45

17:30

17:00

18:30

C U M A R T E S İ

06:30

12:30

07:10

15:00

09:00

17:30

P A Z A R

07:10

12:30

08:30

15:30

    *Bu Sayfa 16.05.2021 tarihinde güncellenmiştir.

Copyright © 2023 Yenikent Belediyesi