|


|


|

Coğrafyası

  Coğrafyası

Aksaray-Konya karayolu istikametinde olup, Aksaray iline 29 km uzaklıktadır.

Bu kasabaya Aksaray – Konya karayolunun 20. km’sinde Selçuklu hanlarından Akhan mevkiinde ve Akhan yaylasından kuzeye 7 km’lik bir asfalt yolla gidilir.

Kasabanın batısında 2 km. mesafede Eski Amarat adı verilen bir köy harabesi vardır. Rivayete göre kasaba buradan şu andaki yerine naklonulmuştur. Burada mezar yerleri mevcuttur. Eski köyün batısından toplu bir suyun aktığı bu yerin üzerinde tarihi bir köprünün bulunduğu ve bu köprünün taşlarının köylü tarafından sökülerek Yenikent’teki Merkez Camii’nin temelinde kullanıldığı bilinmektedir.

Kasabanın doğusunda Kara Toprakla, Kırmızı Çığlık’ın birleştiği yerde Hacı Mustafa Köprüsü denilen üç gözlü bir köprü bulunmaktadır. Bu köprü Osmanlı eseridir. Köy ileri gelenlerinden duyulduğuna göre buralara Köçek Pazarı denilirmiş. Buradaki Ören yeri geniş bir alanı kapsamaktadır.

3 tane mahallesi bulunmaktadır. Bunlar Gazi, İstiklal ve Zafer mahalleleridir.

Kasabanın yeşillik bakımından çok fakir olduğu bilinmekle beraber 1998 yılında Belediye tarafından başlatılan Ağaç Kampanyası neticesinde kasaba yeşilliğe kavuşturulmaktadır.

Kasaba, düz bir ova üzerine kurulmuştur, güneyinde görme mesafesinden uzak Toroslar, Batısında yine görme mesafesinden uzak Konya Boz dağlar, kuzeyinde yine uzaklarda Ankara Elma dağ bulunurken, yakın mesafede ise kuzey doğuda Ekecik dağının serinliği ve güney doğuda ise Hasan dağının haşmeti ve beyaz başlı heybetli görüntüsü Kasabanın üzerine düşer. Dağların, yerküremize olan kazık vazifesi düşünüldüğünde, Yenikent, bu kazıklar arasında kalmış deprem bölgesi olan Anadolu'nun en emniyetli bölgelerinden birisidir...

Copyright © 2024 Yenikent Belediyesi