YENİKENT BELEDİYESİ
ANASAYFA HABERLER BAŞKAN MECLİS ÜYELERİ PERSONEL YENİKENT RESİMLER ZiYARETÇİ DEFTERİ İLETİŞİM

HABER ARA


Geli�mi� Arama

YEN?KENT HAVA DURUMU

 

YEN�KENT KASABASI

Kamu Hizmet Standartları

YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1
Yapı Kullanım izin Belgesi
1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi|
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,
9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,
14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
15- Telefon Ankastre Vizesi,
16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,
17 -Sığınak Raporu
18- İş bitirme Tutanağı
19- Harç ve Ücretler
20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
22- İskân Dilekçesi
3 gün
3 gün
3 gün
5 gün
5 gün
1 gün
5 gün
1 gün
3 gün
3 gün
1 gün
3 gün
Doğal Gaz  yok
1 gün
2 gün
5 gün
3 gün
1 gün
1 gün
1 gün
5 gün
1 gün
2
Çap
1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
5 gün
1 gün
1 gün
3
Kuşat Ruhsat işleri
1- T.C.Kimlik No
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,
12- Vatandaşın Adli Sicil Kaydı olmadığına dair beyanı
13-Dilekçe
 
 
1 gün
1 gün
15 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
4
Cenaze, Defin
 
1- Ölüm Belgesi
1 gün
5
Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
Yardım yapılmamaktadır.
Asker ailelerine belediyemizce
Yardım yapılmamaktadır.
6
Nikâh işlemleri
1- Nüfus Kayıt Örneği,
2- Evlenme Beyannamesi,
3- 6 Adet Fotoğraf,
4- Sağlık Raporları,
5- İzin Belgesi.
1 gün
2 gün
1 gün
1 gün
1 hafta
7
Yaz spor okulları
Hizmet verilmemektedir.
 Yok.
8
İhale işlemleri
1-Hizmet Alımı İhalesi
2-Yapım İşleri İhalesi
15 gün
20 gün
9
Gelir tahsili işlemleri
1-Tahakkuklu Alacaklar
2-Vergi Tahsilatları
3-Tahakkuksuz Tahsilatlar
20 gün
30 gün
5 dk.
10
Giderlerin ödenmesi
1-Teklif mektupları            
2-Fatura                             
 3-Onay Belgesi
4- Vergi borcu Yoktur Belgesi(Ödeme Yap.Kişinini)
5- Ödeme Evrakları(Piyasa Araştırma Evrakları)
 6- Verile Emri
3 gün
11
Ölçü ve ayar işleri
1-Beyanname
2.T.C.Kimlik no
                                               
1 gün
12
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
1-Dilekçe
2-Beyanname
3-İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
4-Müessesenin bulunduğu yeri gösteren onaylı Plan ve Belgeler
 5-Kurul tarafından Hazırlanacak Yer Seçimi ve Tesis Kurma Raporu
6-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış Proje ve Açıklama Raporu
7-Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli Vaziyet Planı
8- İtfaiye Raporu
9-Sorumlu Müdür Sözleşmesi-Diploma sureti
10-Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve İş Kanununun 180.maddesi kapsamına giren işyerlerinde Tabip ve sağlık personeli Sözleşmesi
11-Emisyon İzni (Emisyona tabi müesseselerden)
12-Deşarj İzni
13-İşletme Belgesi(30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın Patlayıcı, Tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için)
14-ÇED Olumlu Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı (ÇED Kapsamında ise)
15-Kurul tarafından hazırlanacak Açılma Raporu
16-Yapı kullanma İzin belgesi
17-Kira durumlarında kira sözleşmesi (aslı)
18-Şahıslar için 2 adet fotoğraf
19-Adres Beyanı
20-Oda Sicil Kaydı
21-Faaliyet belgesi
22-Vergi Levhası
23-imza Sirküsü
24-Tapu
25-Ticaret Sicil Kaydı
26-Bayilik Sözleşmesi(Akaryakıt ve LPG İstasyonları için)
27- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Gerekli müesseselerden)
28-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı,Parlayıcı.Patlayıcı Madde Üreten ve bulunduran Müesseselerden)
 
29-LPG Eğitim Sertifikası,Elektrik tesisat projesi.Topraklama projesi (Gerekli Müesseselerden).
3 ay
13
Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi
1-Ruhsat Fotokopisi    2- Dilekçe
3- 1 adet Fotoğraf (Şahıs ise)
 
1 ay
14
Gıda Sicil Belgesi
 
İl Gıda, Tarım ve HAyvancılık Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                             İkinci Müracaat Yeri :
İsim    : -                                                                        İsim    : M.Emin YUMUŞAK
Unvan: Yazı İşleri Müdürü                                               Unvan: Belediye Başkanı
Adres : Yenikent Belediyesi                                            Adres : Yenikent Belediyesi
Tel      : 3822362003                                                          Tel      : 3822362003
Faks   : 3822362374                                                         Faks   : 3822362374
E-Posta :-                   

Bu sayfa 6287 defa g?r?nt?lenmi?tir.

KAMU DENET??L???

KURUMSAL MA�L G�R���

Z?YARET?? SAYISI

YENiKENT BELEDiYESi     Copyright (c) 2006-2020       Tel : 0 382 236 20 03  Faks: 0 382 236 23 74    Mail : yenikent_belediyesi@hotmail.com